Henrik Plåt & Montage AB
Hallbygge
Hallbygge
Vi monterar stålstommar tex maskinhallar,lagerbyggnader och verkstäder, som vi offererar
tillsammans med olika leverantörer.
Kontakta oss för offert.